help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Profilbild - Allmänt

Modulen Profilbild används för att visa profilbilden för en användare eller grupp.

Profilbild

Allmänt

Visa knappar

Bocka i kryssrutan om du vill att knapparna för att byta bild samt beskära bild ska vara tillgängliga under profilbilden.

Bildstorlek

Behåll originalstorlek

Det här valet ger en profilbild som är 150 px * 150 px.

Använd en fördefinierad storlek

Med det här valet kan du välja en fördefinierad storlek som finns uppsatt på webbplatsen.

Anpassa storlek

Med det här valet kan du välja hur stor bilden ska vara. Du anger önskad bredd i px.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?