help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Profilbild v1

I Sitevision Marketplace finns en nyare version av modulen Profilbild.

Modulen Profilbild används för att visa profilbilden för en användare eller grupp. Om modulen placeras på en gruppsida kommer gruppens profilbild att visas. Om den istället placeras på en profilsida så kommer användarens profilbild att visas.

Byte av profilbild

Vid besök på den egna profilsidan så är det möjligt att byta ut profilbilden. Det är också möjligt att beskära bilden för att få ett format som passar.

Gruppadministratörer kan på motsvarande sätt byta profilbilder för grupper.

Det går att byta andras profilbilder om du har rättigheten "Hantera sociala användaridentiteter"

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?