help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Aktivitetsflöde för etikett - Utseende

Modulen Aktivitetsflöde för etikett används för att visa inlägg och kommentarer som "taggats" med en viss etikett.

Utseende för aktivietsflöde för etikett

Formatmallar

Anger formatmall för Användare, Inlägg, Tidpunkt, Länk till fil och Inmatningsfält. De formatmallar som går att välja bland är de som är uppsatta centralt för webbplatsen.

Storlekar

Visa bilder i aktivitetsflödet antingen i standardstorlek eller i en bestämd storlek. Visningen är en förhandsgranskning. När användaren klickar på bilden kommer den visas i full storlek. Anpassa bildernas storlek i pixlar där bredden anges. Bilderna kommer inte att förändras i proportionerna.

Behåll originalstorlek

Bildens originalstorlek behålls och tar den plats den behöver i flödet.

Använd en fördefinierad storlek

Med det här valet kan du välja en fördefinierad bildstorlek som finns uppsatt på webbplatsen.

Anpassa storlek

Med det här valet kan du välja hur stor bilden ska vara. Du anger önskad bredd i px.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?