help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Mina etiketter -fliken Utseende

Modulen Mina etiketter används vanligtvis på profilsidor för att visa vilka etiketter som en användare följer.

Utseende etiketter

Formatmallar

Etiketter​

Välj en formatmall som ska användas för att visa etiketterna på användarnas profilsidor. De formatmallar som går att välja är de som finns uppsatta centralt på webbplatsen.


Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?