help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Mina etiketter v1

I Sitevision Marketplace finns en nyare version av modulen Mina etiketter.

Modulen Mina etiketter används vanligtvis på profilsidor för att visa vilka etiketter som en användare följer. Etiketterna är länkad till en sida där modulen Aktivitetsflöde för etikett används för att visa alla händelser för respektive etikett.

Notifieringar för nya inlägg

Om en användare besöker sin egna profilsida så visas antalet nya händelser med en liten grå markering tillsammans med namnet på etiketten. Den grå markeringen finns kvar till dess att användaren besökt besökt sidan där aktivitetsflödet där etiketten ligger och läs-timouten har löpt ut.

Börja och sluta följa etikett

När en användare tittar på sina egna etiketter så visas ett inmatningsfält som används för att börja följa en etikett. Om muspekaren förs över en etikett i listan så visas ett kryss. Vid klick på detta kryss så tas etiketten bort ur listan och användaren slutar därmed att följa etiketten.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?