help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gruppuppgifter - Allmänt

Modulen Gruppmedlemmar används på gruppsidor för att visa vilka användare som är medlemmar i en grupp.

Gruppuppgifter

Texter

Rubrik

Rubrik på gruppuppgifterna. Exempelvis Uppgifter.

Platshållare

Rubrik på platshållaren i fältet där du lägger till gruppuppgifter. Exempelvis Uppgift.

Uppgifter

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?