help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gruppuppgifter - Utseende

Modulen Gruppmedlemmar används på gruppsidor för att visa vilka användare som är medlemmar i en grupp.

Gruppuppgifter utseende

Formatmallar

Rubrik

Anger formatmall för rubriken. De formatmallar som går att välja i listan är de formatmallar som är uppsatta centralt för webbplatsen.

Innehåll

Anger formatmall för innehåll. De formatmallar som går att välja i lsitan är de formatmallar som är uppsatta centralt för webbplatsen.


Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?