help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Alla grupper - Utseende

Modulen Alla grupper används för att visa alla grupper som en användare är medlem i.

Utseende - Alla grupper

Formatmallar

Välj önskad formatmall för respektive text. det går att göra inställningar för följande typer av text i modulen:

Rubrik

Modulen skriver ut ordet "Grupper" i överkant av listningen av grupperna.

Gruppens namn

Gruppernas namn skrivs ut med den här formatmallen.

Senaste händelse

Tidpunkt för när gruppen senast uppdaterades.

Storlekar

Höjd

Här går det att ställa in höjden för ytan varje grupp presenteras på. 80 px är det värde, i ursprungsutförande, som behövs för att hela gruppsymbolen ska visas. Höjden går att anges i pixlar och em.

Ikoner

Visa gruppikoner

Kryssa i denna om gruppikoner ska visas.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?