help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Alla grupper

Modulen Alla grupper visar alla grupper som en användare är medlem i.

Denna modul används tillsammans med modulen Grupper på profilsidan som innehåller en länk, "Visa alla grupper (X)", som leder till en målsida där denna modul finns placerad.

Visar Alla grupper

Det finns också en filtrering där du fyller i tecken i inmatningsfältet så visas enbart grupper där dessa tecken ingår i namnet. Exempelvis om du fyller i Kon:

Filtrering på Kon. 

Ser sorteringen konstig ut?
Grupperna sorteras efter senast publicerat inlägg i gruppens aktivitetsflöde. Om gruppen saknar inlägg i aktivitetsflödet kommer denna istället sorteras efter det datum som gruppen skapades.

Notifiering för nya inlägg

Om en användare besöker en sida med modulen, och det finns nya inlägg i grupper hen är medlem i, så visas en liten rund markering tillsammans med gruppens namn för att illustrera detta. Markeringen finns kvar till dess att användaren besökt gruppen och läs-timouten löpt ut.

Markering att nya inlägg har ägt rum

Menyn vid varje grupp

Vid varje grupp finns det tre prickar som visar en meny om du klickar på dem.

Menyn vid varje grupp

Lämna grupp

När en användare tittar på sina egna grupper så är det möjligt att lämna en grupp genom att välja alternativet "Lämna grupp".

Följ grupp

Här kan du välja att följa en modererad grupp genom att välja alternativet "Följ grupp".

Att följa en grupp innebär att du får notifieringar när något händer i gruppen, men du kan inte skriva inlägg och lägga till filer. Du kan kommentera och gilla redan skrivna inlägg.

Sluta följa grupp

Om du följer en moderererad grupp men inte vill fortsätta följa denna grupp så väljer du alternativet "Sluta följa grupp".

Aktivera notifieringar

Om du har stoppat notifieringar från en grupp så kan du aktivera dem på nytt genom detta alternativ.

Stoppa notifieringar

Ifall du inte vill ha några notifieringar från en grupp så kan du stoppa dessa. Detta görs per grupp och inställningen är för individuell för varje användare.

Lägg till grupp

När en användare tittar på sina egna grupper så är det möjligt att lägga till nya grupper via knappen "Skapa ny grupp". En förutsättning för att detta ska gå är att användaren har rätt behörighet, i annat fall så kommer inte knappen att visas.

När en ny grupp skapas så måste namn och typ av grupp att väljas. Det är också möjligt att ange en beskrivning av gruppen för att exempelvis förtydliga vad syftet med gruppen är.

Mer information om att lägga till grupper finns under Tema Social Collaboration - Skapa grupp.

För att kunna skapa grupper krävs behörigheten Skapa gruppsida i gruppmappen där gruppen skapas.

För att kunna skapa slutna grupper krävs behörigheten Skapa slutna grupper i gruppmappen där gruppen skapas.

Om gruppmallen inte är publik behöver användaren ha behörigheten Läs eller högre till mallen.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?