help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Alla gruppmedlemmar - Utseende

Modulen Alla gruppmedlemmar används för att visa alla medlemmar i en grupp.

Utseende - Alla gruppmedlemmar

Formatmallar

Ange formatmallarna för rubrik, namn och användarfält. De formatmallar som går att välja bland är de som är uppsatta centralt för webbplatsen.

Storlekar

Höjd

Här sätts höjden på för visningen av varje gruppmedlem. Vilken höjd som behöver användas beror på hur många användarfält som ska visas per gruppmedlem.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?