help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Alla gruppmedlemmar v1

I Sitevision Marketplace finns en nyare version av modulen Alla gruppmedlemmar.

Modulen Alla gruppmedlemmar används för att visa alla medlemmar i en grupp.

Denna modul används tillsammans med modulen Gruppmedlemmar på en gruppsida som innehåller en länk, "Visa alla medlemmar (X)", som leder till en målsida där denna modul finns placerad.

Alla gruppmedlemmar

Ikonerna längst upp till vänster används för att visa mer eller mindre information om respektive medlem. Detta gör det lättare att skaffa sig en överblick, om antalet medlemmar är stort.

Genom att fylla i tecken i inmatningsfältet för filtrering, så visas enbart medlemmar där dessa tecken ingår i namnet.

Ta bort medlem

Medlemmar som också är administratörer i en grupp markeras med en ikon i form av ett verktyg och texten "Administratör" i listan. När en administratör för muspekaren över en medlem så visas ett kryss som kan användas för att ta bort medlemmen ur gruppen.

En bekräftelse visas:

Bekräftelse

Medlemmar som inte är administratörer kan inte lämna en grupp med denna modul. De är istället hänvisade till att använda modulen Medlemsstatus.

Varje grupp måste alltid minst ha en administratör. Det är därför inte möjligt att som sista administratör ta bort sig själv ur en grupp. Om man vill ta bort en grupp så måste detta ske med modulen Alla grupper.

Lägg till medlem

När en gruppadministratör tittar på en grupp visas knappen "Lägg till medlem" som används för att lägga till nya medlemmar. När man klickar på knappen så visas en sökruta där det är möjligt att söka fram användare. Om en användare väljs i listan så läggs den till som medlem i gruppen.

Underst i sökresultatet visas en länk, "Visa i lista", som leder till en sida där modulen Sök person finns placerad. Med denna modul är det möjligt att samtidigt lägga till flera användare som medlemmar i gruppen.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?