help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Alla kontakter/följare - Utseende

Modulen Alla kontakter/följare ger dig möjlighet att se en användares alla kontakter eller följare i en översiktsvy. Via modulen kan du ta bort kontakter och filtrera dem för att hitta just den person du söker.

Utseende - Alla kontakter/följare

Formatmallar

Ange formatmallarna för rubrik, kontakten/följarens namn och användarfält. De formatmallar som går att välja bland är de som är uppsatta centralt för webbplatsen.

Storlekar

Höjd

Här anger du mycket utrymme visningen av varje gruppmedlem får ta. Vilken höjd du behöver använda beror på hur många användarfält du vill visa för varje gruppmedlem.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?