help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Alla kontakter/följare - Övrigt

Modulen Alla kontakter/följare ger dig möjlighet att se en användares alla kontakter eller följare i en översiktsvy. Via modulen kan du ta bort kontakter och filtrera dem för att hitta just den person du söker.

Övrigt - Alla kontakter/följare

Synliga användarfält för kontakter/följare

Använd en egen uppsättning användarfält

Ange vilka användarfält du vill visa för varje kontakt. Bocka i rutan Använd egen uppsättning användarfält och klicka sedan på knappen Lägg till användarfält för att lägga till användarfält. De användarfält som finns att välja bland är de som är uppsatta på webbplatsen under inställningarna för Social Collaboration.

Den egna uppsättningen av användarfält kommer du se i listningsvyn, inte i den förenklade vyn som endast visar namn och bild.

Målsida

På webbplatsen finns centrala inställningar för alla målsidor som används i Social Collaboration. Här går det att ändra till en annan målsida för just den här modulen. Inställningen ersätter den centrala inställningen. Målsidan som går att ställa in är för den profilsida där information om användare visas.

Använd en egen profilsida för att visa information om personer

Bocka i kryssrutan och peka ut en sida om du vill använda en annan profilsida i detta sammanhang än den som är angiven på fliken Målsidor under Centrala inställningarna för Social Collaboration.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?