help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Alla kontakter/föjare

Modulen Alla kontakter/följare ger dig möjlighet att se en användares alla kontakter eller följare i en översiktsvy. Via modulen kan du ta bort kontakter och filtrera dem för att hitta just den person du söker.

Modulen placerar du på målsidan för modulerna Kontakter och Följare. Du når den genom att klicka på någon av länkarna "Visa alla kontakter(X)" eller "Visa alla följare (X)" på en användares profilsida.

I modulen Alla kontaktar/följare kan du klicka på en kontakt eller följare för att gå till dess profilsida.

KOntakter

Filtrera kontakter/följare

Genom att skriva bokstäver i inmatningsfältet för filtrering kan du begränsa vilka kontakter eller följare som visas i vyn. Det är användbart om du har ett stort antal kontakter/följare.

Ta bort kontakt

Genom att klicka på punkt-menyn till höger på varje kontaktkort så får du valet att ta bort kontakten.

Inställningar för alla kontakter

Inställningar

I modulen kan du välja vilka synliga användarfält som ska visas på kontaktkortet. Du kan också sätta högsta rubriknivån för modulen.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?