help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Grupper - Allmänt

Modulen Grupper används på profilsidor för att visa vilka grupper en användare är medlem i.

Allmänt, grupper

Grupper

Visa antal grupper

Ställ in antalet grupper som ska visas på användarnas profilsidor.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?