help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Grupper v1

I Sitevision Marketplace finns en nyare version av modulen Grupper.

Modulen Grupper används på profilsidor för att visa vilka grupper en användare är medlem i. Grupperna sorteras efter uppdateringsdatum, vilket innebär att de grupper som har aktivitet kommer att visas överst.

I Sitevision Marketplace kan du hämta en nyare version av Grupper.

Alla grupper -online

Antalet synliga grupper styrs av en inställning där standardvärdet är 10. Längst ner finns en länk, "Visa alla grupper (X)", som leder till en sida där modulen Alla grupper används för att visa alla grupper som användaren är medlem i.

Ser sorteringen konstig ut?
Grupperna sorteras efter senast publicerat inlägg i gruppens aktivitetsflöde. Om gruppen saknar inlägg i aktivitetsflödet kommer denna istället sorteras efter det datum som gruppen skapades.

Notifiering för nya inlägg

Om en användare besöker sin egna profilsida och det finns nya händelser i gruppen så visas en liten grå markering tillsammans med gruppens namn för att illustrera detta. Den grå markeringen finns kvar till dess att användaren besökt gruppen och läs-timouten har löpt ut.

Om modulen används för att visa en annan användares grupper så kommer inte stängda grupper att vara synliga i listan om inte besökaren själv är medlem i gruppen.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?