help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Grupper

Modulen Grupper används på profilsidor för att visa vilka grupper en användare är medlem i. Grupperna sorteras efter uppdateringsdatum, vilket innebär att de grupper som har aktivitet kommer att visas överst.

Grupper

Antalet synliga grupper styrs av en inställning där standardvärdet är 10. Längst ner finns en länk, "Visa alla grupper (X)", som leder till en sida där modulen Alla grupper används för att visa alla grupper som användaren är medlem i.

Ser sorteringen konstig ut?
Grupperna sorteras efter senast publicerat inlägg i gruppens aktivitetsflöde. Om gruppen saknar inlägg i aktivitetsflödet kommer denna istället sorteras efter det datum som gruppen skapades.

Notifiering för nya inlägg

Om en användare besöker sin egna profilsida och det finns nya händelser i gruppen så visas en notifiering på gruppbilden för att illustrera detta. Notifieringen finns kvar till dess att användaren besökt gruppen och läs-timouten har löpt ut.

Om modulen används för att visa en annan användares grupper så kommer inte stängda grupper att vara synliga i listan om inte besökaren själv är medlem i gruppen.

Inställningar Grupper

Det finns bara en inställning för Grupper och det är att ställa in hur många grupper som ska visas.

Inställningar grupper

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Formatmallen för "visa alla mina kontakter" är baserad på envision env-link du hittar den här längst ned på sidan https://envisionui.io/utils/text/

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?