help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Grupper - Utseende

Modulen Grupper används på profilsidor för att visa vilka grupper en användare är medlem i.

Utseende grupper

Formatmallar

Ange formatmallar för gruppens namn, senaste händelse och länken till alla grupper användaren följer. Formatmallar som går att välja bland är de som är uppsatta centralt på webbplatsen.

Storlekar

Mellanrum mellan grupper

Ställ in hur stort avståndet ska vara mellan grupperna som visas med hjälp av inställningen Mellanrum mellan grupper. Mellanrummet anges i pixlar (px) eller em och gäller för vertikal justering.

Ikoner

Visa gruppikoner

Bocka i denna om gruppikoner ska visas.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?