help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Preumerationslista - Formulär

Fliken Formulär

Prenumerationslista

Visa titel

Här väljer du om titeln på prenumerationen ska visas.

Visa beskrivning

Här väljer du om beskrivningen på prenumerationen ska visas.

Titel och beskrivning anger du på respektive aktiv prenumerationssida under Egenskaper ->Funktioner ->Prenumeration.

Inmatningsfält

Platshållare

"Din e-postadress" är förifyllt som en platshållare i inmatningsfältet. Detta försvinner när du klickar i fältet.

Om du är inloggad så visas din e-postadress om den finns ifylld i katalogtjänsten.

Tillåtna värden

E-postadress

Validerar inmatningsfältet mot e-postadress.

Telefonnummer

Validerar inmatningsfältet mot telefonnummer. Endast tillgänglig om du har licens för SMS.

Knapp

Här väljer du om du vill ha en bild eller text som knapp.

Standard knapp

Väljer du textknapp får sökknappen texten som står i fältet. Standardtexten är Sök.

Bildknapp

Väljer du bildknapp så får du bläddra fram en bild ur bildarkivet som ska användas som sökknapp.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?