help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bokmärkta inlägg - Utseende

Modulen Bokmärkta inlägg ger dig möjlighet att bokmärka specifika inlägg i aktivitetsflöden. Modulen kan användas både på sidor, på profilsidan och i grupper. Modulen används tillsammans med någon av modulerna Aktivitetsflöde och Aktivitetsflöde för etikett.

Utseende bokmärkta inlägg

Formatmallar​

Inlägg

Väl formatmall i listan för att visa inlägg. Du kan välja bland de formatmallar som finns inställda centralt på webbplatsen.

Information

Väl formatmall i listan för att visa information. Du kan välja bland de formatmallar som finns inställda centralt på webbplatsen.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?