help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bokmärkta inlägg - Allmänt

Modulen Bokmärkta inlägg ger dig möjlighet att bokmärka specifika inlägg i aktivitetsflöden. Modulen kan användas både på sidor, på profilsidan och i grupper. Modulen används tillsammans med någon av modulerna Aktivitetsflöde, Inlägg i aktivitetsflöde och Aktivitetsflöde för etikett.

Antal max antal tecken per inlägg

Ställ in hur många tecken som ska visas per bokmärkt inlägg genom att skriva en siffra i fältet eller klicka på plus- respektive minusknappen. Antalet tecken du vill visa är beroende av utrymme på sidan. Minsta antal tecken är fyra.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?