help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Gamla tillägg i head

Synligt på respektive sida om det finns inställningar, i annat fall döljs ikonen.

Syftet med funktionen är att visa gamla "Tilägg i head" för att göra det möjligt för redaktörer att flytta över informationen till det nya konceptet med CSS-tillägg, Javascript-tillägg och kodtillägg (läs mer längst ner på denna sida)

"Tillägg i head" i klassiska redigeringsläget kommer försvinna i version 4.3 då vi tar bort java-appleten! Så det är dags att flytta över informationen till det nya gränssnittet så fort som möjligt!

kodtillägg

Här visas en lista över gamla tillägg i head. Du ser inom parentes vilken typ av tillägg det var.

I exemplet ovan har vi alltså två gamla css-tillägg i head. Dessa ska nu flyttas till CSS-tillägg eller lokala CSS-tillägg. Du kan dubbelklicka på tilläggen i listan för att få mer information (och kopiera).

Typsnitt tillägg

Flytta över informationen till CSS-tillägg i detta fall. Ta sedan bort det gamla tillägget i head.

Vi rekommenderar att du lägger till CSS-tillägg och JavaScript-tillägg på de mallar där du önskar ha den infogade koden. Tilläggen medföljer då till alla sidor som använder den mallen. På det sättet inkluderas inte dessa tillägg på alla sidor utan bara de sidor där de behövs.

Du kan också göra lokala tillägg på enstaka sidor. De tilläggen gäller enbart den sidan, det ärvs inte vidare (om du inte vill). Här kan du välja mellan:

Panelen Gamla tillägg i Head hittar du på objekten:

  • Egenskaper på sida

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?