help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Etiketter

När du har skapat dina etikettgrupper och fyllt dem med värden så kan du börja använda dem på sidor, i fil- och bildarkivet. Gå till en sida och välj Egenskaper -> Funktioner -> Etiketter. Här finns Etikettinställningar.

Utöverdessa inställningar så kan du göra speciella inställningar för etiketter kopplade till ett arkiv. Dessa inställningar hittar du här.

Etikettinställningar

Inga etikettinställningar

Som standard visas inga etikettinställningar.

Tom vy etiketter

Ärvda inställningar från ovanliggande sida

Om en ovanliggande sida har etiketter så visas dessa här.

Ärvd vy etiketter

Använd egna inställningar för etiketter

Välj "Använd egna inställningar för etiketter". Då visas en ny vy.

Egenskaper etiketter

Välj etikettgrupper

Om du klickar i rutan under Välj etikettgrupper så visas de etikettgrupper du skapat. Här väljer du vilka etikettgrupper som ska vara valbara under denna delgren.

Välj etikettgrupper

Tillåt att skriva egna etiketter

Här väljer om du vill tillåta redaktörerna att fylla i egna etiketter vid publicering.

Om du väljer att fylla i ett eget värde "Användbarhet" så blir detta värde också en etikett. Men den kommer inte att visas i listan av förskapade etiketter. Du kan dock lista alla sidor/bilder/filer/inlägg/användarfält som är taggade med denna etikett.

Etiketter

Om du klickar i rutan under Etiketter så visas de etiketter du kan välja från etikettgruppen Ämnen.

Om du har bockat i "Tillåt att skriva egna etiketter" så kan du också fylla i egna värden här.

Egna etiketter

Du väljer om du fyller i etiketterna här på egenskaper eller vid publicering.

Vill du att ett värde ska finnas i listan får du gå till Webbplatsinställningar -> Funktioner -> Etiketter och lägga till fler alternativ.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?