help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen A/B test

A/B-tester innebär att du testar en hypotes på webbplatsen som du tror ska innebära en förbättring.

Här väljer du att aktivera ett A/B-test på en sida.

Aktivera A/B-test på en sida

A/B test

Aktivera A/B-test för aktuell sida

Bocka i denna ruta om du vill aktivera ett A/B-test för denna sida.

Omfång

Här väljer du att ställa in den procentandel av trafiken som ska ingå i experimentet. Ju fler deltagare, desto snabbare når du ett slutresultat och statistiken blir tydligare. Men tänk på att om du gör ett kontroversiellt test bör du överväga att sätta ett längre deltagarantal.

Testnamn

Om man vill kan man sätta ett eget testnamn för A/B-testet.

Testfall

Här lägger du till det testfall (den vy du skapat för testet) som du vill aktivera på sidan. Klicka på länken Lägg till testfall och ge testfallet ett namn.

Använd egen trackingkod

En trackingkod i ett A/B-test är en unik identifierare som används för att samla in data om prestandan för olika versioner av en webbsida eller appfunktion. Trackingkoden gör det möjligt att se vilken version användarna reagerar bäst på genom att mäta olika metriker som klickfrekvenser, konverteringsgrader och användarinteraktion. Detta hjälper till att objektivt utvärdera vilken version som är mest effektiv för att uppnå de uppsatta målen.

Denna funktion kräver att du har licens för A/B-test samt behörigheten "Hantera AB-tester".

Panelen Information hittar du på objekten:

  • Egenskaper på sida
  • Egenskaper på gruppsida
  • Egenskaper på mall
  • Egenskaper på gruppmall

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?