help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen A/B test

A/B-tester innebär att du testar en hypotes på webbplatsen som du tror ska innebära en förbättring. Med hjälp av Google Analytics kan du sedan analysera resultatet baserat på statistik för att identifiera vilken tes som fungerat bäst för att nå de satta målen.

Här väljer du att aktivera ett A/B-test på en sida eller mall.

Aktivera A/B-test på en sida

A/B test

Aktivera A/B-test för aktuell sida

Bocka i denna ruta om du vill aktivera ett A/B-test för denna sida.

Omfång

Här väljer du att ställa in den procentandel av trafiken som ska ingå i experimentet. Ju fler deltagare, desto snabbare når du ett slutresultat och statistiken blir tydligare. Men tänk på att om du gör ett kontroversiellt test bör du överväga att sätta ett längre deltagarantal. Omfånget ska matcha den procentandel du sedan ställer in i Google Analytics.

Testfall

Här lägger du till det testfall (den vy du skapat för testet) som du vill aktivera på sidan. Klicka på länken Lägg till testfall och ge testfallet ett namn.

Google Analytics experiment id

Här fyller du i den kod du kopierade under steg 3 när du skapar ett experiment i Google Analytics.

Denna funktion kräver att du har licens för A/B-test samt behörigheten "Hantera AB-tester".

Panelen Information hittar du på objekten:

  • Egenskaper på sida
  • Egenskaper på gruppsida
  • Egenskaper på mall
  • Egenskaper på gruppmall

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?