help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen RSS

Här kan du lägga till de RSS-flöden som finns på webbplatsen och på så sätt informera om det i html-koden. En del webbläsare använder informationen för att visa vilka RSS-flöden som finns tillgängliga. Det är alltså ett bra komplement till RSS-länkar som skapas i modulerna Nyheter och Blogg.

Tillägg

När du öppnar panelen ser du redan uppsatta RSS-källor (om det finns några)

Rss tillägg

Klicka på länken Lägg till RSS för att lägga till en RSS-källa.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Skriva".

Panelen RSS hittar du på objekten:

  • Egenskaper på sida
  • Egenskaper på gruppsida

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?