help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Prenumeration

Med funktionen prenumeration kan besökare anmäla att de vill bli meddelade när det sker en uppdatering på en viss sida. Exempelvis kan de som är intresserad av vad som händer på IT-avdelningen anmäla en prenumeration så att de blir notifierade när något händer på den sidan.

Under panelen Prenumeration kan du ställa in att en sida ska vara aktiv för prenumeration. Det är då möjligt att notifiera prenumeranter när redaktören publicerar sidan.

Här hanterar du också prenumeranterna och gör inställningar som avsändare, ämne och utformning av meddelandet.

panelen Prenumeration

Om du på sidan ärver en prenumeration från ovande sida ser det ut på följande sätt:

Ärvd prenumeration

Prenumeration

Vill du ta bort den ärvda prenumerationen och skapa en egen prenumeration för just denna sida, klicka på listan och välj alternativet "Använd egna inställningar för prenumeration som gäller för denna sida och eventuellt underliggande"

Redaktionell information

 Titel

Fyll i beskrivande titel på prenumerationen. När användaren anmäler sig som prenumerant visas denna titeln för besökaren. Visas i modulerna Prenumerera, Prenumerationslista och Mina prenumerationer.

Beskrivning

Fyll i en lite längre beskrivning av prenumerationen än enbart titeln. När användaren anmäler sig som prenumerant visas denna text för att ge besökaren lite mer information om prenumerationen. Visas i modulerna Prenumerera, Prenumerationslista och Mina prenumerationer.

Under Prenumeration kan man ställa in att en sida ska vara aktiv för prenumeration. Det är då möjligt att notifiera prenumeranter när man publicerar sidan.

Här hanterar man också prenumeranterna och gör inställningar som avsändare, ämne och utformning av meddelandet.

Prenumerationsinställningar

Inkludera underliggande sidor

Kryssar du i denna ruta så innefattas även underliggande sidor av prenumerationen. Dock sker administrationen av prenumeranterna på denna sida.

Administrera prenumeranter

Klicka på knappen Prenumeranter för att administrera prenumeranter på sidan. Ett nytt fönster, Prenumeranter, öppnas.

Ställ in e-postinställningar för prenumerationen

Här ställer du in e-postinställningar för prenumerationen.

Ställ in sms-inställningar för prenumerationen

Här ställer du in sms-inställningar för prenumerationen.

Panelen Information hittar du på objekten:

  • Egenskaper på sida

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera prenumerationer".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?