help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Webbarkivering

Under panelen webbarkivering kan du se om en sida är arkiverad eller inte. Det finns tre olika statusar:

Observera att statusen endast ändras i samband med schemalagd webbarkivering.

Panelen Sök

Sidan är inte arkiverad - ingen webbarkivering har gjorts på denna sida.

Arkiverad

Sidan är arkiverad - sidan är arkiverad och klar.

Arkiverad men inte senaste versionen

Sidan är arkiverad men inte senaste versionen av sidan - sidan har publicerats EFTER arkiveringstillfället och således är inte denna version av sidan arkiverad.

Panelen Webbarkivering hittar du på objekten:

  • Egenskaper på sida
  • Egenskaper på gruppsida

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?