help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sök person - Övrigt

Sök person - fliken Övrigt

Synliga användarfält i sökträffar för personer

Använd en egen uppsättning användarfält

Som standard visas stor vy av användarfälten i sökresultatet. Namn och titel är förinställda på stor vy i Social Collbaorationguiden.

Önskas mer information så går det att lägga till fler användarfält. Klicka på länken "Lägg till användarfält" för att lägga till fler fält.

För att ta bort ett användarfält, markera det i listan och klicka på krysset.

Användarfälten visas i den ordning som de visas under denna flik. Namn visas alltid överst och går inte att välja att ta bort eller sortera. För att sortera övriga fält, markera fältet i listan och klicka på pil upp/pil ner.


Målsidor

Använd en egen profilsida för att visa information om personer

Här kan du peka ut en annan profilsida för att visa information om personer. Annars används den målsida som skapades under steg 7 i Social Collaborationguiden.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?