help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till JavaScript

Här lägger du till ett Javascript -tillägg. Om du lägger till tillägget i <body> så blockeras inte sidan när skriptet laddas.

Tänk på att om du lägger till ett tillägg i <head> så blockerar den sidrenderingen vilket gör att tiden det tar för sidan att ladda kan upplevas långsammare. Vi rekommenderar därför att du gör ditt tillägg i <body> om det inte krävs att det ligger i <head>.

Ska du lägga till eget CSS-tillägg eller JavaScript-tillägg bör du ha kunskap om detta. Om de läggs till felaktigt kan det få effekter på webbsidan.

Dialogruta för att lägg till Javascript-tillägg i <body>

JavaScript

Namn (i listan)

Ge ditt tillägg ett namn. Ett tips är att skriva ett så tydligt namn som möjligt eftersom det är det namn som kommer visas i listan över JavaScript-tillägg.

Källa

Peka ut en js-fil eller ange adressen till en javascript-källa.

Som standard visas filarkivet där du bläddrar fram rätt fil. Om du istället vill ange en adress väljer du att byta länktyp till Extern adress.

Extern adress

 Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Använd i redigeringsläge

Om tillägget ska skrivas ut/renderas i redigeringsläget eller inte.

Komprimera

Att komprimera javascriptstilläggen är påslaget automatiskt. Om du av någon anledning inte vill komprimera ditt tillägg så avmarkerar du denna ruta.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?