help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Snabbpublicering - Utseende

Utseende i Snabbpublicering

Formatmallar

Rubrik

Välj formatmall för formulärets namn.

Fältgruppering

Välj formatmall för fältgrupperingarna Innehåll på sidan och eventuellt Metadata.

Etiketter

Välj formatmall för de olika fälten från mallen som exempelvis Rubrik, Ingress och Innehåll.

Texter

Välj formatmall för övriga texter.

Inmatning

Välj formatmall för ändringsbara formulärsfält. Denna inställning styr även knapptexten.

Felmeddelanden

Välj formatmall för felmeddelanden exempelvis ogiltig e-postadress.

Färger

Kantlinje

Här ställer du in färgen på kantlinje om du önskar en sådan runt fältgrupperingarna.

Bakgrundsfärg

Här ställer du in bakgrundsfärg på fältgrupperingarna i formuläret.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?