help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Snabbpublicering - Allmänt

Allmänt snabbpublicering

Allmänt

Mall

Här väljer du vilken mall som ska ligga till grund för formuläret. Klicka på Välj mall för att välja mall. Alla textmoduler och bildmoduler som ligger under innehållsytan i mallen blir inmatningsfält i snabbpubliceringen. Det är också mallen som styr formatmallar och utseendet på artikeln.

Placera i arkiv

Här pekar du ut det arkiv som du vill placera artikeln i. Klicka på Bläddra och peka ut ett arkiv på webbplatsen.

Formulär

Rubrik

Här anger du vad som ska stå som överskrift på sidan med formuläret. Standard är "Snabbskapa artikel".

Alla moduler från mallen är obligatoriska

Rubriken är alltid obligatorisk så att artikeln du skapar får ett namn. Vill du att övriga text-och  bildmoduler i mallen ska vara obligatoriska så kryssar du i denna ruta. Det blir en röd stjärna (*) vid alla obligatoriska fält.

Visa obligatoriska metadatafält

Om arkivet har obligatoriska metadata eller om mallen har obligatoriska mallmetadata så kan du välja att användaren även måste fylla i dessa fält. Snabbpubliceringen kommer då först att visa inmatningsfält för text-och bildmodulerna i mallen och därefter kommer inmatningsfält för obligaotriska metadatafält.

Resultat med metadata

Modulen tar enbart med obligatoriska metadata av typen textfält, envalsmetadata, flervalsmetadata, datum och nyckelord.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?