help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sök facetterad - Utseende

Utseende

Formatmallar

Sökfält

Styr formatmallen i sökfältet.

Sökknapp

Styr formatmallen på sökknappen om du har valt att denna ska visas med text isstället för bild.

Träffrubrik

Styr formatmallen på rubriken i sökträffarna.

Träffutdrag

Styr formatmallen på träffutdraget det vill säga texten som visas under rubriken i sökträffarna. Vad som ska visas här hämtas från sökindexet.

Tid och storlek

Styr formatmallen på tidpunkt och storlek.

Sökväg

Styr formatmallen på sökvägen.

Sökväg, tidpunkt & storlek

Antal träffar

Styr formatmallen på antal träffar om du ställde in detta under fliken Sökresultat.

Menade du

Styr formatmallen på "Menade du" om du ställde in detta under fliken Sökresultat.

Felmeddelanden

Styr formatmallen på felmeddelanden om du ställde in detta under fliken Sökresultat.

Uppdelning

Styr formatmall för sidnumreringen om du har ställt in antal träffar per sida.

Facettbeskrivning och sortering

Styr formatmallen för facettbeskrivningen och sorteringen.

Alternativ

Styr formatmallen för de olika alternativen inom respektive facett samt sorteringsaltermativen. (I nedanstående exempel "Ekonomi, Marknad, Personal, Test")

Valt alternativ

Om du vill att formatmallen ska vara annorlunda för det/de alternativ besökaren valt ställer du in det här.

Exempel på facettbeskrivning och alternativ

Ikoner

Visa ikon framför träffrubrik

Bocka i denna om du önskar en dokumentikon till vänster om varje träff.

Färger

Bakgrundsfärg varannan träff

Om du vill varannanradsfärga träffarna så bocka i denna ruta och välj färg i dropplistan. Färgerna i listan hämtas från de färger som finns på webbplatsen.

Bakgrundsfärg sökordsmarkering

Om du vill ställa in en bakgrundsfärg på sökorden ska vara markerade med en färg som du väljer i dropplistan. Färgerna i listan hämtas från de färger som finns på webbplatsen.

Bakgrundsfärg facetter och sortering

Vilken bakgrundsfärg plattan som presenterar facetterna ska ha.

Bakgrundsfärg valt alternativ

Om du vill ha en bakgrundsfärg för det/de alternativ besökaren valt ställer du in det här

Storlekar

Sökfält

Här ställer du in bredden på sökfältet. Standardinställningen är 200px. Det går att ställa in pixlar eller em.

Storleken är på sökfältet, sedan tillkommer sökknappen.

Övrigt

Stil för sökordsmarkering

Kan vara fet markering eller kursiv markering.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?