help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Synonymer för smeknamn

Detta är ett tips på användande av synonymer för användarindexet.

Vad händer om man till exempel söker på det namn man använder i dagligt tal? Nedan visas hur det troligen ser ut om man söker på smeknamnet mange istället för det korrekta tilltalsnamnet magnus.

En sökning på mange ger inga träffar! Detta går att justera genom användandet av synonymer!

Logga in som System-användaren, gå till Server-objektet och panelen Sociala profiler. Bocka i Använd synonymer och lägg till de smeknamn som är relevanta för din webbplats.

Ett smeknamn per rad enligt mönstret: <smeknamn>, <riktigt namn>

Exempel på hur smeknamn läggs upp som synonymer

Exempel på hur smeknamn läggs upp som synonymer

För att synonymerna ska börja gälla vid sökning behöver du spara alla dina förändringar och därefter behöver indexet uppdateras.

Spara genom att trycka på bocken till höger om varje synonym, därefter OK. Starta sedan en omindexering av sociala profiler.

När informationen i indexet uppdaterats så går det att söka på de smeknamn som du lade upp som synonymer.

Detta tips ska ses som ett exempel för inspiration, inte något som i alla organisationer bör implementeras. Har man många användare som exempelvis heter Magnus i sin organisation kanske det är tveksamt att alla brukar kallas för Mange.

Ett mer generellt exempel skulle kunna varit att sätta upp synonymer för olika stavningar av efternamn. Exempelvis finns flera olika stavningar av Eriksson (Eriksson, Ericsson, Erikson, Ericson, Ericksson etc)

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?