help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Innehållsförteckning - Inställningar

Skärmdump på Innehållsförteckning

Visa

Från rubriknivå

Här avgör du vilka rubriknivåer på sidan som du vill skapa en innehållsförteckning över. Det går att välja mellan alla rubriknivåer från h1 till h6.

Till rubriknivå

Här avgör du vilka rubriknivåer på sidan som du vill skapa en innehållsförteckning över. Det går att välja mellan alla rubriknivåer från h1 till h6.

Utseende

Indrag

Här kan du välja att ställa in ett indrag (indentering) för varje rubriknivå. Måttet kan anges i pixlar, em eller procent. Ställer du in exempelvis 10px så blir det inget indrag på första nivån men för varje undernivå så blir det ett indrag på 10px.

Använd samma formatmall för all rubriknivåer

Här väljer du den formatmallar som innehållsförteckningen ska visas med. Alla nivåer visas med samma formatmall.

Använd en formatmall per rubriknivå

Det finns också möjlighet att välja en formatmall per rubriknivå. Välj de olika formatmallarna i listan.

En formatmall per nivå

Läs mer om att ställa in rubriknivåer.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?