help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rubriknivåer & rubrikstruktur

Välskrivna rubriker underlättar för alla webbplatsbesökare. En sida med tydliga rubriker och korrekt rubrikstruktur ger användaren bättre överblick och användare som behöver hjälpmedel får lättare att förstå informationen. Detta resulterar också i bättre sökträffar.

Fundera igenom och planera vilka formatmallar som ska vara rubriker, vilken nivå de ska ha samt hur de ska användas.

Några regler som är viktiga att känna till angående rubriker är:

  • Varje sida ska ha en huvudrubrik (h1).
  • Första rubriken på en sida måste vara en huvudrubrik (h1).
  • Rubriker måste komma i rätt ordningsföljd. (det vill säga att efter h1 ska det komma en eller flera h2. Om du gör en underrubrik under h2 ska denna vara h3 osv)

Som administratör måste du se till att rubrikerna är korrekt uppmärkta med h1-h6. Ställ in rubriknivåer.

Sedan måste redaktörerna veta om att de måste använda rubrikformatmallarna i rätt ordningsföljd. Dölj formatmallar som redaktörer inte ska se . Ju färre val, desto enklare att göra rätt.

Många av våra kunder har en huvudrubrik (h1) på varje webbsida utom på startsidan. Tänk på att du kan ha flera rubriker som är märkta h1 (dock kan bara en vara primär).

Rubrikstruktur

Kontrollerar att huvudrubriker och underrubriker är ordnade i en hierarkisk ordning.
Första rubriken på en sida måste vara en huvudrubrik (h1) det vill säga ingen annan rubrik får ligga före.

Korrekt rubrikstruktur

Korrekt rubrikstruktur

Rubriker måste komma i rätt ordningsföljd. (det vill säga att efter h1 ska det komma en eller flera h2. Om du gör en underrubrik under h2 ska denna vara h3 osv)

En rubrikstruktur som saknar h1

En rubrikstruktur som saknar h1

En rubrikstruktur som saknar h2

En rubrikstruktur som saknar h2

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?