help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Listmeny - Allmänt

Allmänt

Startpunkt

Aktuell sida

Menyn visas från den aktuella sidan.

Annan startpunkt

Menyn visas alltid från en specifik sida exempelvis Startsidan. Menyn kommer då att alltid visa samma innehåll. Annars visas menyn utifrån den sida som är markerad.

Klicka på sidikonen för att peka ut startpunkten.

Från metadata

Om du har ett metadatafält som är av länktyp så går det att sätta upp olika startsidor beroende på var besökaren befinner sig på webbplatsen. Du kan alltså använda samma meny men som visar olika menyer beroende på var du är i strukturen. Exempelvis om du har en toppmeny med åtta olika val och du vill att vänstermenyn ska visas utifrån det alternativ som är valt i toppmenyn.

Gör så här:
1. Sätt upp en metadatadefinition av typen Länk på webbplatsen. Döp den till exempelvis Menyval.

2. Märk upp de sidor som menyn ska visas utifrån. Exempelvis om menyn ska visas utifrån sidan "Produkter". Gör så här:

  • Markera sidan Produkter i Navigatorn.
  • Publicera sidan och på fliken Metadata, leta reda på metadatafältet Menyval.
  • Klicka ur "Ärv värde" och bläddra fram sidan Produkter.
Skärmdump på "Hämta startsida från metadata"

3. I menyn, välj alternativet Använd startsida från Metadata. Peka ut det metadatafält du skapade under punkt 1.

4. Klart!

Övrigt

Länka aktuell sida

Här väljer du om du vill länka aktuell sida i menyn. Standardinställningen är att denna ruta är ikryssad.

Expandera enbart aktiv toppnivå

Kryssar du i denna ruta expanderas hela den aktiva toppnivån, det vill säga alla toppnivåer är stängda utom den som är aktiv som visar allt innehåll som finns därunder (naturligtvis beroende på hur många max nivåer du valt att visa).

Bockar du inte i denna så visas allt innehåll .

Aktiv toppnivå

Expandera enbart aktiv gren

Kryssar du i denna expanderas endast den gren som är aktiv på undersidorna. Exempelvis om du öppnar undernivån Bild så visas enbart denna gren som öppen, ingen annan undernivå. Öppnar du Tabell så stängs Bild igen.

Skärmdump med inställning "Expandera enbart aktiv gren" och "Visa enbart aktiv toppnivå"

 Det går att kombinera dessa två kryssrutor så att enbart den toppnivå som är aktiv expanderas ihop med aktiv gren. 

Visa mappar

Här väljer du om menyn ska visa mappar.

Maximalt antal nivåer

Här ställer du in hur många nivåer som ska visas i menyn. Standard är tre nivåer.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?