help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Huvudmeny

Med modulen Huvudmeny kan du enkelt lägga till en toppmeny på webbplatsen. Denna meny kan du kombinera med en undermeny.

Placera modulen i mallen för att göra den åtkomlig på alla sidor på webbplatsen.

Exempel huvudmenyn

Om alla menyalternativ inte får plats så skapas det en droppmeny med de menyalternativ som inte får plats.

Om menyn inte får plats

Inställningar

Det går enbart att ställa in startpunkt i denna modul. Och när det gäller huvudmenyn är oftast startpunkten Toppnivå.

Inställningar huvudmenyn

Startpunkt

Toppnivå

Välj denna om du vill att menyn alltid ska utgå från toppnivån.

Aktuell sida

Aktuell sida innebär att menyn kommer starta på den sida besökaren befinner sig.

Delgren

Välj denna om du vill att menyn alltid ska utgå från den delgren som är markerad.

Från metadata

Med hjälp av metadatatypen länkmetadata kan du peka ut var i strukturen menyn ska starta. Det här ger dig möjlighet att via samma menymodul visa olika innehåll i menyn beroende på var i strukturen du befinner dig.

Om du väljer detta alternativ så får du peka ut vilket metadata som ska användas som utgångspunkt.

Närmaste gruppsida eller metadata

Välj denna om du vill att menyn alltid ska utgå från den delgren som är markerad.

Anpassad startpunkt

Om du väljer Annan startpunkt kan du ange en specifik sida i strukturen där menyn ska börja.

Om du väljer detta alternativ så får du peka ut vilket metadata som ska användas som utgångspunkt.

Menyn kommer alltid visa samma innehåll, oavsett var i strukturen du befinner dig. En fast startpunkt kan vara användbart till exempel för en toppmeny där innehållet som ska visas alltid ska vara detsamma.

Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?