help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Expanderande meny

Expanderande menyn är en av flera menymoduler som finns i Sitevision som avspeglar strukturen på webbplatsen så att besökaren enkelt kan navigera. Den expanderande menyn fäller ut den aktuella grenen när besökaren markerar den. Den kan visa flera olika nivåer. Det går att ställa in olika formatmallar och färger för de olika nivåerna.

Den expanderande menyn visar även mappar i strukturen, dock inte om mapparna är tomma.

Rent kodmässigt är den expanderande menyn uppbyggd av tabeller. Så om tillgänglighet är viktigt för er organisation - välj en annan meny.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?