help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Publicera - fliken Allmänt

fliken Allmänt på publicera
Publiceringsidalogen del 2

Datum och tider

Här kan du styra tidpunkten för publicering om du inte vill publicera på en gång eller om du har ett bestämt datum när du vill avpublicera sidan.

Om du letar efter manipulera publiceringsdatumet så gör du detta under Egenskaper på sidan/artikeln.

Publicera sidan vid ett senare tillfälle

Om sidan ska publiceras vid ett senare tillfälle, markera detta alternativ och ange tid och datum. Klicka på ikonen för kalendern så kan du välja datum i en kalender eller fyll i datumet själv i det vita fältet. Sidan kommer då att publiceras vid det tillfälle du har angett.

skärmdump exempel på publicera senare

I bläddravyn syns det att sidan har en tidsstyrd publicering genom att den får en "klock-ikon" Se nedanstående exempel.

Ikon för schemalagd publicering

Om någon av de ovanliggande sidorna inte är publicerade kommer samma ikon att visas för sidan. Detta innebär att sidan kommer att publiceras när alla de ovanliggande sidorna publiceras.

Avpublicera sidan vid ett senare tillfälle

Om sidan ska avpubliceras automatiskt vid ett speciellt datum markera, detta alternativ och ange tid och datum. Klicka på ikonen för kalendern så kan du välja datum i en kalender eller fyll i datumet själv i det vita fältet. Sidan kommer då att avpubliceras vid det tillfälle du har angett.

avpublicera vid senare tillfälle

I bläddravyn syns det att sidan har en tidsstyrd avpublicering genom att den får en "klock-ikon" Se nedanstående exempel.

Ikon för schemalagd publicering

Avbryta publicering och avpublicering

För att avbryta en schemalagd publicering eller avpublicering klickar du på kanppen Stoppa publicering / Stoppa avpublicering enligt bilderna nedan.

Ett meddelande visas då och du kan avbryta schemaläggningen. För att kunna avbryta en schemaläggning behöver du behörigheten: Låsa upp publiceringslås

Sidor med schemalagd publicering eller avpublicering går inte redigera utan att avbryta schemaläggningen.

Aktivera tidpunkt för påminnelse att se över innehållet

skärmdump tidsstyrning se över innehåll

Påminnelse använder du för att bli notifierad om att en sida behöver ses över efter en viss tid då det gått ett tag sedan den publicerades. Notifieringen via mail innehåller en länk till sidan. Mottagaren kan då klicka på länken, läsa igenom innehållet och bestämma om något ska ändras, om sidan ska publiceras på nytt (godkänna befintligt innehåll) eller avpubliceras. På detta sätt hålls sidorna uppdaterade med rätt innehåll.

Det går att ställa in centralt att denna ruta ska vara ikryssad som standard. Det är bra om ni exempelvis har en kvalitetspolicy där alla sidor ska granskas efter en viss tid. Inställningen är bara en rekommendation och det går att avmarkera rutan i publiceringsdialogen för att slippa påminnelse.

Vem får påminnelsen?

Sitevision går igenom listan uppifrån och ner. Det är endast en av ovanstående som får påminnelsen, såvida inte fler mottagare anges i mottagar-listan under Webbplatsinställningarna -> Bäst före.

* Om användaren som Sitevision hittar som "Inställd mottagare" eller "Publicerare" är borttagen eller inaktiverad kommer Sitevision gå vidare i listan.

När kommer påminnelsen?

Systemet föreslår 6 månader framöver om detta inte ändras centralt, se centrala inställningar för bäst-före.

Har du kryssat i rutan så står detta datum kvar (systemet föreslår alltså inte ett nytt datum) men du kan ändra datumet om du vill. Om ett datum är inställt på sidan så visas det under rutan med texten "Aktiv påminnelse: (datum)".

Datumet för påminnelsen ändras inte om en ny publicering görs innan påminnelsen har skickats ut. Datumet kan ändras manuellt om ett nytt datum ska gälla. En ny påminnelse kommer heller inte att aktiveras om inte sidan publiceras på nytt.

Kortnamn

Om du har en URL-stil som innehåller kortnamn så visas också fältet Kortnamn där du kan ge sidan det kortnamn du önskar:

skärmdump kortnamn

Pliktleverans av elektroniskt material

Om du har behörighet kan du avgöra om denna sida ska ingå i pliktleveransen till Kungliga Biblioteket. Här kan du läsa mer om e-plikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Publicera för e-plikt samt att e-plikt är aktiverat på webbplatsen.

Etiketter

När du publicerar en sida visas ett fält Etiketter och när du klickar i rutan visas de förskapade etiketter som finns förskapde för den sida du står på. Om du har valt alternativet "Tillåt att skriva egna etiketter" så går det även att skriva i denna ruta.

Etiketter vid publicering

Notifiering

Skicka notifiering till prenumeranter

Skicka notifiering till prenumeranter

Detta val syns endast om prenumeration är uppsatt på den aktuella sidan.

Används i samband med prenumeration och när du vill skicka ut en notifiering till prenumeranterna. Kryssa i rutan "Skicka notifiering till prenumeranter" och fyll i ett meddelande i rutan.

Dela

Om du har Social Collaboration aktiverat på webbplatsen finns det möjlighet att dela webbsidan/nyheten i ditt aktivitetsflöde också. Vid publiceringen visas ytterligare en inställning för Dela. Här fyller du i en kommentar och väljer i vilken grupp du vill dela nyheten/webbsidan.

Dela vid publicering

Resultatet blir ett inlägg i en grupp:

Inlägg i en grupp

Kvalitetskontroll

Om länktest, tillgänglighetstest och/eller valideringstest vid publicering är aktiverat centralt, startar dessa när du klickat på publicera-ikonen. Om alla länkar fungerar, om sidan validerar och inte har några tillgänglighetsfel blir det "grönt".

Kvalitetskontroll exempelbild

Om det är ett länkfel, valideringsfel eller tillgängllighetsfel blir fliken Allmänt brunmarkerad:

Brun flik för att indikera fel på en kvalitetskontroll

Länkkontroll

Om det finns felaktiga länkar på sidan visas en annan vy:

Exempelbild trasig länk

Klicka på länken Visa detaljer för att få en rapport över felaktiga länkar. Klicka på raden för länkfelet för att få upp ytterligare detaljer. Statuskoden vid "Tekniskt felmeddelande" kan användas för att söka mer information om problemet. Enligt exemplet nedan kan du söka online på "HTTP status 404" för mer information.

exempelbild länkfelsrapport

I detta fall så har modulen Ingress en felaktig länk. En länk med en felaktig adress.

Fortsätt trots länkfel är en behörighet och alla har inte detta val. Om du saknar behörigheten kommer publiceraknappen vara inaktiv tills du rättat till den felaktiga länken.

Saknas information om Modul och Länktext? Då rör det sig om ett metadata på sidan som innehåller länken.

W3C-valideringskontroll

Kontrollerar om koden på sidan validerar. Om sidan inte validerar visas "rött resultat":

Klicka på länken Visa detaljer. Då kommer du till W3C validator där du kan läsa mer om valideringsfelen:

W3C

Tillgänglighetskontroll

Kontrollerar tillgänglighetsregler vid publicering, exempelvis att rubriknivåer kommer i rätt ordning, att tabeller följer vissa regler osv. Läs mer om vad som kontrolleras i tillgänglighetskontrollen här.

Klicka på länken Visa detaljer om sidan visar ett "rött resultat". Då visas mer informatiom om felet:

Exempelbild tillgänglighetskontroll när den visar fel

Publicera

Denna klickar du på om du vill publicera ut sidan - så att den visas online. Om du väljer att inte publicera sidan så visas den enbart i redigeringsläget. Exempelvis om du gör ett utkast till en sida så kanske den inte ska publiceras på en gång.

Publicera och visa

Denna klickar du på om du vill publicera ut sidan och dessutom besöka den online. Det blir samma effekt som att klicka på Klar-ikonen i sidolisten.

Avbryt

Avbryter den pågående publiceringen och du är åter i redigeringsläget.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?