help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Listmeny

Listmeny är en av flera menymoduler som finns i Sitevision som avspeglar strukturen på webbplatsen så att besökaren kan navigera. Listmenyn visar så många nivåer som du ställer in i menyn.

Det går att välja om hela menyn ska visas eller om du enbart vill expandera aktiv gren eller aktiv toppnivå. Det går att ställa in olika formatmallar och färger för de olika nivåerna.

Rent kodmässigt är menymodulen uppbyggd av listor.

Exempel på listmeny

Exempel på hur en listmeny kan se ut

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?