help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Personliga genvägar

Med modulen Personliga genvägar kan du erbjuda alla användare valbara genvägar (länkar) till utvalda funktioner direkt på intranätets startsida. Exempelvis till andra system eller webbplatser.

modulen personliga genvägar på startsidan

Hantera genvägar

Användarvyn

När användaren klickar på Hantera öppnas en användarvy, se bilden. Genom att klicka på Lägg till kan varje användare själv välja vilka verktyg/system/funktionervälja samt hur många genvägar de vill ha på sin startsida.

Användarvyn av personliga genvägar

Ändra och/eller skapa genväg

Genvägarna består av länksidor uppsatta i mappen Genvägar, se bilden. Som standard visas de fyra översta genvägarna som är uppsatta på intranätet.

För att ändra en genväg, markerar du den, högerklickar och väljer egenskaper. Under länkmål kan du ändra vart länken ska leda och under Metadata kan du byta ikon.

För att byta namn på en genväg, högerklicka på namnet och välj Byt namn. Avsluta med enterslag.

På hjälpwebben kan du läsa mer om modulen Personliga genvägar och hur du kan skapa och ändra genvägar.

Om du vill ändra inställningarna i modulen, exempelvis hur många genvägar som visas som standard så gör du det i mallen Startsidekomponenter. Notera att modulen finns med i två uppsättningar för 2 respektive 3-spalt.

genvägar i strukturen

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?