help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Intranätets mallar

Här finns en genomgång av samtliga mallar på intranätet:

  • Sidmallar, de mallar redaktören använder för att skapa innehåll på intranätet.
  • Startsidemallar som styr vilka komponenter som visas på intranätets startsida.
  • Gruppmall som används för samarbetsgrupper på intranätet.
  • Komponentmallar som innehåller komponenter som de övriga mallarna sedan använder.
  • Grundmallar med moduler innehållande anpassning av intranätsmallar och CSS.

På respektive sida beskrivs mallarnas olika delar och komponenter mer detaljerat.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?