help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Personliga genvägar

Genom att sätta upp Personliga genvägar kan du låta användarna själv välja vilka verktyg/system/funktioner de vill komma åt genom bara ett klick.

Vi har skapat en guide för att komma igång med modulen personliga genvägar.

Inställningar

Personliga genvägar inställningar

Välj mapp med genvägar

Här pekar du ut den mapp i strukturen på webbplatsen där dina genvägar ska hämtas från. I mappen rekommenderar vi dig att skapa länksidor till sidor på webbplatsen eller externa sidor och system.

Antal genvägar om inga egna är valda

Här kan administratören välja hur många genvägar som ska väljas för varje användare som standard. Varje användare kan själv välja ifall dessa genvägar ska vara kvar.

Utseende

Personliga genvägar Utseende

Visa genvägar som ett galleri

Denna bockar du i ifall du vill att dina genvägar ska visas som ett galleri. Du kan även välja hur många kolumner som galleriet ska ha i bredd.

Personliga genvägar galleri

Visa genvägar som en lista

Denna bockar du i ifall du vill att dina genvägar ska visas som en lista.

Personliga genvägar lista

Metadata för bild

För att det ska synas en ikon tillsammans med din genväg så behöver du sätta upp ett metadata som du kan koppla till genvägen. Kika på guiden för att komma igång med personliga genvägar

Ikonbredd

Här ställer du in vilken storlek din ikon ska ha.

Typsnitt

Namn

Välj vilken formatmall som ska användas för dina genvägar.

Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?