help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Deltagare i Frågeformulär

I frågan Deltagare kan en person anmäla flera deltagare vid samma tillfälle, till exempelvis en kurs.

Exempel deltagare

För att lägga till ett fält (en fråga), klicka på länken Lägg till fält. Välj den fälttyp du vill lägga till. Du får olika inställningar beroende på vilken fälttyp du väljer.

Fliken Allmänt - Fälttyp Deltagare

Välj fälttyp: Deltagare i listan.

Skärmdump på fliken Deltagare i Frågeformulär

Om du använder frågan Deltagare så är en deltagare alltid obligatorisk.

Den enda inställningen du kan göra på frågan Deltagare är att ange max antal deltagare som en person kan anmäla vid ett tillfälle. Standardinställningen är 4 personer.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?