help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Brukerobjekter og sosial profil

Her finner du informasjon om brukerobjekter og koblingen til sosiale profiler i Sitevision. På Sitevisions kundeweb finner du viktig informasjon om bytte av katalogtjeneste og hvilke effekter og muligheter som finnes.

Brukerobjekter i Sitevision

Det finnes to typer brukerobjekter i Sitevision.

 • user - brukerobjekter som opprettes når det er en direkte forbindelse mellom katalogtjenesten og Sitevision, for eksempel når du kjører din egen server.
 • simpleUser - brukerobjekt som opprettes ved føderert innlogging med SAML, for eksempel i Sitevision Cloud.

Brukerobjektet lagrer informasjon om brukeren.

 • Autorisasjoner i Sitevision
 • Mine favoritter
 • Innstillinger for hvordan redigeringsmodusen skal se ut (språk, tekststørrelse osv.).
 • Eventuelle data fra tredjepartsfunksjoner (f.eks. skriptmoduler opprettet av partnere).
 • Lenker til brukerens metadata (f.eks. sideadministrator).

Sosial profil i Social Collaboration

Hvis Social Collaboration er aktivert på nettstedet, oppretter Sitevision en sosial profil for hvert brukerobjekt som opprettes. Brukerobjektet og den sosiale profilen har en toveis referanse og er dermed avhengige av hverandre.

 • brukerIdentitet

Den sosiale profilen lagrer informasjon knyttet til brukeren og Social Collaboration.

 • Profilbilde
 • Medlemskap i grupper
 • Varsler
 • Og mye mer knyttet til Social Collaboration


Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?