help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Användarobjekt och social profil

Här hittar du information om användarobjekt och kopplingen till sociala profiler i Sitevision. På Mina Sidor hittar du viktig information om omkoppling vid övergång från Katalogtjänst till federerad inloggning (SAML eller OpenID Connecet) samt byte av identifierare vid federerad inloggning och de effekter och möjligheter som finns.

Användarobjekt i Sitevision

I Sitevision finns två typer av användarobjekt.

 • user - användarobjekt som skapas vid en direkt koppling mellan katalogtjänsten och Sitevision, exempelvis vid egen serverdrift
 • simpleUser - användarobjekt som skapas vid federerad inloggning med SAML eller OpenID Connect, exempelvis i Sitevision Cloud

På användarobjektet sparas information om användaren.

 • Behörigheter i Sitevision
 • Mina favoriter
 • Inställningar för hur redigeringsläget ska se ut (språk, textstorlek mm)
 • Eventuell data från tredjepartsfunktioner (tex WebApp eller RESTApp skapade av partners)
 • Kopplingar mot användarmetadata ( tex sidansvarig)

Social profil i Social Collaboration

Om Social Collaboration är aktiverat på webbplatsen kommer en social profil skapas av Sitevision för varje användarobjekt som skapas. Användarobjektet och den sociala profilen har en dubbelriktad referens och är alltså beroende av varandra.

 • userIdentity

På den sociala profilen sparas information kopplad till användaren och Social Collaboration.

 • Profilbild
 • Medlemskap i grupper
 • Notifieringar
 • Och mycket mer kopplat till Social Collaboration


Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?