help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Legg til rolle

En av Sitevisions mange styrker er muligheten til å kontrollere tilgangen til innhold og deler av redigeringsmodusen. En bruker tildeles rettigheter ved hjelp av roller. En rolle består av et antall rettigheter som i sin tur gir brukeren rettigheter i Sitevision. Her kan du lese om hvordan du legger til en ny rolle.

Lägg till roll

Slik gjør du dette

1. Gå til Nettstedsinnstillinger og panelet Roller. Klikk på Legg til rolle. Dialogboksen Legg til rolle vises.

2. Gi den nye rollen et navn ved å skrive i feltet Navn. Du må gi rollen et navn.

3. Skriv en beskrivelse av rollen, for eksempel en kort beskrivelse av hva den inneholder.

4. Kryss av for de rettighetene du vil at rollen skal inneholde.

Du kan velge alle eller velge bort alle rettigheter ved å klikke på tannhjulet til høyre for overskriften Rettigheter. Det er også mulig å velge alle rettigheter i en kategori ved å krysse av i boksen til venstre for kategorinavnet.


5. Kryss av for modulene du vil at rollen skal inneholde.

Hvilke moduler du kan legge til i rollen, avhenger av hva som er inkludert i lisensen.

6. Klikk på OK-knappen når du er ferdig. Nå kan du knytte brukere til rollen for å tildele dem rettigheter.


Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?