help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Add service user

Lägg till tjänsteanvändare

Her setter du opp tjenestebrukere som skal brukes til å kjøre en utvidelse. Les mer om tjenestebrukere på devloper.sitevision.se.

Generelt

Navn

Fyll inn navnet

Beskrivelse

Fyll ut en beskrivelse av hvordan denne tjenestebrukeren skal brukes,

Faktisk bruker.

Pek ut katalogbrukeren som skal brukes som servicebruker.

På selve utvidelsen skal du bare kunne velge tjenestebrukere blant de som er satt opp på dette panelet.

Under Egenskaper for en utvidelse -> Begrensninger kan du aktivere bruk av tjenestebrukere for en RESTApp.

Under Egenskaper for en utvidelse -> Tillatelser kan du aktivere bruk av tjenestebrukere for en WebApp.

Denne funksjonen krever at du har autorisasjonen "Administrer tjenestebrukere".

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?