Logga

Behörighet Tillägg

Roller

Här kan du som administratör välja vilka roller som ska ha tillgång till tillägget. Du kan antingen välja:

  • Kan användas av alla roller
  • Kan enbart användas av följande roller - och så får du välja i en lista av de roller som finns inställda på webbplatsen.
Behörighet på tillägg

Privilegierat läge

En app kan i sitt manifest deklarera att den vill få tillgång att använda en Tjänsteanvändare i sin kod. Läs mer om detta på developer.sitevision.se

Detta förutsätter också att det finns Tjänsteanvändare uppsatta på webbplatsen.

Aktivera privilegierat läge

Detta läge kan användas av WebApps/RESTApps för att utföra behörighetsstyrda operationer som en specifik tjänsteanvändare. Bocka i denna ruta för att aktivera det.

Välj sedan bland de tjänsteanvändare som finns i listan (de som är uppsatta på webbplatsen visas i listan).

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera tjänsteanvändare"

Denna sida publicerades: 2020-05-29

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39