help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Høyreklikk på bildet

Hvis du høyreklikker på et bilde i bildearkivet, har du fire alternativer:

  • Gi nytt navn
  • Redigere bilde
  • Konverter til Webp
  • Slette

Gi nytt navn

Velg navnet på bildet, skriv inn et nytt navn og avslutt med et mellomrom.

Rediger bilde

Hvis du velger dette alternativet, åpnes en visning der du kan redigere bildet.

Konverter til Webp

Når du velger dette alternativet, vises en ny visning der bildene vises ved siden av hverandre, og størrelsen på bildet vises nedenfor.

Konvertera till webp

Hvis bildet ser bra ut, klikker du på knappen Konverter til webp . En ny visning vises med spørsmål om du vil konvertere til webp.

Vill du konvertera? 

Hvis du svarer ja, konverteres bildet fra jpg/png/gif til webp.

Når du høyreklikker på et .svg-bilde, vises verken alternativene "Edit Image" eller "Convert to Webp" fordi de ikke kan utføres.

Det er også en begrensning som forhindrer konvertering av bilder som er større enn 15 MB.

Slett

Fjerner det valgte bildet fra bildearkivet. Du får en bekreftelse før bildet slettes.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?